Tên đăng nhập Mật khẩu
Ghi nhớ
Quên mật khẩu
Đăng ký thành viênTin mới nhận
Tờ trình số: 151/TTr-GDĐT-TCKH - Khẩn Kế hoạch số: 149-KH-GDDT gửi Hiiệu trưởng các trường THCS. - Kế Hoạch Số:148-KH-GDDT Gửi Hiệu trưởng các Trường MN,TH,THCS,CBCT. -
 List Slider Demo - Jssor Slider, Slideshow with Javascript Source Code
Hội thi “Phụ trách Đội giỏi – Olimpic cánh én” năm học 2015-2016
Hội thi “Phụ trách Đội giỏi – Olimpic cánh én” năm học 2015-2016
Lễ kỷ niệm 33 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2015)Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giờ được vinh dự nhận Cờ thi đua Xuất sắc của Bộ GD&ĐT
Lễ kỷ niệm 33 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2015)Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giờ được vinh dự nhận Cờ thi đua Xuất sắc của Bộ GD&ĐT
Lễ khai mạc Tuần Lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2015
Lễ khai mạc Tuần Lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2015
Hội nghị tổng kết năm học 2014-2015
Hội nghị tổng kết năm học 2014-2015
ĐOÀN KIỂM TRA THẨM ĐỊNH TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ NHƠN HUYỆN CẦN GIỜ ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 1
ĐOÀN KIỂM TRA THẨM ĐỊNH TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ NHƠN HUYỆN CẦN GIỜ ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 1
Trường đầu tiên cấp THCS của huyện Cần Giờ được đề xuất UBND Thành Phố công nhận chuẩn quốc gia
Trường đầu tiên cấp THCS của huyện Cần Giờ được đề xuất UBND Thành Phố công nhận chuẩn quốc gia
Hội nghị sơ kết Công đoàn Giáo dục, hoạt động học kỳ I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II năm học 2014
Hội nghị sơ kết Công đoàn Giáo dục, hoạt động học kỳ I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II năm học 2014
Lễ kỷ niệm 32 năm “Ngày Nhà giáo Việt Nam” 20/11/1982 – 20/11/2014 và Tuyên dương, khen thưởng năm học 2013 – 2014
Lễ kỷ niệm 32 năm “Ngày Nhà giáo Việt Nam” 20/11/1982 – 20/11/2014 và Tuyên dương, khen thưởng năm học 2013 – 2014
Đại hội Hội Cựu giáo chức huyện Cần Giờ, lần thứ nhất nhiệm kỳ 2014-2019
Đại hội Hội Cựu giáo chức huyện Cần Giờ, lần thứ nhất nhiệm kỳ 2014-2019
Hội nghị tổng kết đợt phát động (Tuần lễ hướng ứng học tập suốt đời) năm 2014
Hội nghị tổng kết đợt phát động (Tuần lễ hướng ứng học tập suốt đời) năm 2014
javascript
 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
    Tin tỨC
   Hội thi “Phụ trách Đội giỏi – Olimpic cánh én” năm học 2015-2016

  Ngày 20/01/2016, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giờ phối hợp với Huyện Đoàn Cần Giờ tổ chức Hội thi “Phụ trách Đội giỏi – Olimpic cánh én” năm học 2015-2016

   (29/01/2016)
 •  Lễ kỷ niệm 33 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2015)Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giờ được vinh dự nhận Cờ thi đua Xuất sắc của Bộ GD&ĐT
 •  (08/01/2016)
 •  Lễ khai mạc Tuần Lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2015
 •  (09/10/2015)
 •  Hội nghị tổng kết năm học 2014-2015
 •  (29/08/2015)
 •  ĐOÀN KIỂM TRA THẨM ĐỊNH TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ NHƠN HUYỆN CẦN GIỜ ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 1
 •  (02/06/2015)
     Xem tiếp  
    TỔ CHỨC CÁN BỘ - THI ĐUA KHEN THƯỞNG
   
      Thông tư số 35/2015/TT-BGDĐT(21/01/2016)
      Thông tự số 35/2010/TT-BGDĐT(QUY ĐỊNH DANH MỤC CÁC VỊ TRÍ CÔNG TÁC PHẢI THỰC HIỆN ĐỊNH KỲ CHUYỂN ĐỔI ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC KHÔNG GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ TRONG NGÀNH GIÁO DỤC)(14/01/2016)
      Thông tư số 33/2015/TT-BGDĐT(14/01/2016)
      Công văn số 4204/GDĐT-TC(13/01/2016)
      Công văn số 1673/GDĐT (Nhắc lại)(07/01/2016)
      Quyết định số 6440/QĐ-UBND (của UBND Thành phố Hồ Chí Minh)(05/01/2016)
      Thông tư Liên tịch số 29/2015/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH(05/01/2016)
      Công văn số 4049/GDĐT-TC(21/12/2015)
      Quyết định số 91/QĐ-UBND (về ban hành kế hoạch quy hoạch và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo...)(10/08/2015)
      Công vă số 876/TB-GDĐT (về cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia bồi dưỡng công tác quản lý giáo dục)(03/07/2015)
     Xem tiếp  
    THƯ MỜI
      Khẩn Thư mời số: 121-TM-GDĐT Gửi Hiệu trưởng Tiểu học, CBCT.(26/01/2016)
      Khẩn Thư mời số: 113-TM-GDĐT Gửi Hiệu trưởng Mầm non.(25/01/2016)
      Khẩn Thư mời số: 112-TM-GDĐT Gửi Hiệu trưởng Mầm non.(25/01/2016)
      Thư mời Số 107-TM-GDĐT Gửi Hiệu trưởng các trường TH, THCS.(21/01/2016)
      Thư mời Số 100-TM-GDĐT Gửi Hiệu trưởng các trường THCS.(20/01/2016)
     Xem tiếp  
    VĂN BẢN
      Tờ trình số: 151/TTr-GDĐT-TCKH(03/02/2016)
      Khẩn Kế hoạch số: 149-KH-GDDT gửi Hiiệu trưởng các trường THCS.(02/02/2016)
      Kế Hoạch Số:148-KH-GDDT Gửi Hiệu trưởng các Trường MN,TH,THCS,CBCT.(01/02/2016)
      Công văn số 147-GDĐT Gửi Hiệu trưởng các trường THCS, (01/02/2016)
      Thông báo số 74-TB-ĐHSG-ĐT(01/02/2016)
      Thông báo số 73-TB-ĐHSG-ĐT(01/02/2016)
      Báo cáo số 143-BC-GDĐT Gửi Hiệu trưởng Tiểu học.(29/01/2016)
      Báo cáo số 123-BC-GDĐT Gửi Hiệu trưởng các trường Mầm non.(29/01/2016)
      Thông báo số 110/TB-GDĐT (có điều chỉnh và bổ sung)(29/01/2016)
      Kế hoạch số: 137-KH-GDĐT gửi Hiệu trưởng các trường THCS.(29/01/2016)
     Xem tiếp  
    TÀI CHÍNH - CSVC - QUẢN LÝ DẠY THÊM, HỌC THÊM
      KHẨN - Thông báo số 131/TB-GDĐT(27/01/2016)
      Công văn số 408/KBCG-KT(28/12/2015)
      Công văn số 911/TCKH(17/12/2015)
      Công văn số 3108/UBND(16/12/2015)
      Văn bản của các cấp quy định, hướng dẫn dạy thêm, học thêm(05/06/2015)
      Hướng dẫn số 771/HD-GDĐT(05/06/2015)
      Công văn số 746/GDĐT (về tổng hợp báo cáo số liệu bàn ghế học sinh)(01/06/2015)
      Công văn số: 680-GDĐT gửi Hiệu trưởng các trường MN,TH,THCS,CBCT,BDGD, TT.Hướng nghiệp.(21/05/2015)
      Công văn số: 674-GDĐT gửi Hiệu trưởng các trường MN,TH,THCS,CBCT,BDGD,TT.Hướng nghiệp.THCS.(19/05/2015)
      Khẩn Công văn số: 634-GDĐT gửi đến các trường MN,TH,CBCT.THCS,BDGD, TT. Hướng nghiệp.(13/05/2015)
     Xem tiếp