Tên đăng nhập Mật khẩu
Ghi nhớ
Quên mật khẩu
Đăng ký thành viênTin mới nhận
Nghị định số 29/2012/NĐ-CP VỀ TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ VIÊN CHỨC - Nghị định số 29/2012/NĐ-CP VỀ TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ VIÊN CHỨC - Kế hoạch số: 534-KH-GDDT gửi Hiệu trưởng các trường THCS, trong huyện. -
 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
  Tin tỨC

 Hội thi “Nét vẽ xanh” lần thứ XVII cấp thành phố (30/03/2014)

 

 Hội nghị Tuyên dương khen thưởng năm học 2012 - 2013 (27/12/2013)

 

 Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2013 (03/10/2013)

 

 Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2012 – 2013  (16/09/2013)

 

 Lễ khánh thành và khai giảng năm học mới 2013-2014 tại trường Mầm non Lý Nhơn xã Lý Nhơn (09/09/2013)

 

   Xem tiếp  
  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
    Nghị định số 29/2012/NĐ-CP VỀ TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ VIÊN CHỨC(18/04/2014)
    Công văn Số: 1586/TB-GDĐT(Thông báo trúng tuyển đợt 2 có điều chỉnh thời gian)(14/08/2013)
    Công văn Số:1563/TB-GDĐT (Rà soát dữ liệu đợt 2)(07/08/2013)
    Công văn Số: 2463 /GDĐT- TC (Tuyển dụng giáo viên)(07/08/2013)
    Thông báo số: 1307-TB-GDĐT(12/06/2013)
   Xem tiếp  
  THƯ MỜI
    Khẩn Thư mời số: 526-TM-GDĐT gửi Hiệu trưởng các trường TH trong huyện.(17/04/2014)
    Khẩn Thư mời số: 517-TM-GDĐT gửi Hiệu trưởng các trường MN,MG trong huyện.(17/04/2014)
    Thư mời số: 499-TM-GDĐT gửi Hiệu trưởng các trường tiểu học trong huyện.(11/04/2014)
    Thư mời số: 477-TM-GDĐT gửi Hiệu trưởng các trường tiểu học trong huyện.(08/04/2014)
     Thư mời số: 476-TM-GDĐT gửi Hiệu trưởng các trường MN,MG,TH,THCS,CBCT trong huyện.(08/04/2014)
   Xem tiếp  
  VĂN BẢN PHÒNG GDĐT
    Nghị định số 29/2012/NĐ-CP VỀ TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ VIÊN CHỨC(18/04/2014)
    Kế hoạch số: 534-KH-GDDT gửi Hiệu trưởng các trường THCS, trong huyện.(18/04/2014)
    Công văn số: 533-GDDT gửi Hiệu trưởng các trường MN,MG,TH,THCS trong huyện.(18/04/2014)
    Thông báo về xem trường PTĐB Nguyễn Đình Chiểu tổ chức triển lãm ảnh nghệ thuật Vượt qua bóng tối(18/04/2014)
    Báo cáo số 530-BC-GDDT gửi Hiệu trưởng các trường MN,MG, TH, THCS trong huyện.(18/04/2014)
    Công văn số: 510-GDDT ( có điều chỉnh) gửi Hiệu trưởng các trường THCS trong huyện.(17/04/2014)
    Khẩn Công văn số: 521-GDĐT gửi Hiệu trưởng các trường TH, CBCT trong huyện.(17/04/2014)
    Khẩn Công văn số: 520-GDĐT gửi Hiệu trưởng các trường TH, CBCT trong huyện.(17/04/2014)
    Kết quả vòng sơ khảo Hội thi Người tuyên truyền pháp luật giỏi(16/04/2014)
    Về hỗ trợ thực hiện chương trình Mái trường mến yêu(16/04/2014)
   Xem tiếp  
  VĂN BẢN Sở GDĐT TP. HỒ ChÍ MINH
    Công văn số: 4058/TrH( của Sở Giáo dục và Đào tạo)(04/12/2013)
    Về triển khai các phương án, biện pháp phòng, tránh, ứng phó siêu bão HaiYan (KHẨN)(08/11/2013)
    Thông báo khẩn số 4 - bão số 13(06/11/2013)
    Khẩn : Thông báo số 3 - ứng phó bão số 13(06/11/2013)
    Công văn số: 2851/GDĐT-TC( của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh)(04/09/2013)
   Xem tiếp