Tên đăng nhập Mật khẩu
Ghi nhớ
Quên mật khẩu
Đăng ký thành viênTin mới nhận
Báo cáo số: 1498-BC-GDDT gửi Hiệu trưởng các trường TH,CBCT. - Khẩn công văn Số: 1497-GDDT gửi Hiệu trưởng các trường TH, CBCT. - Công văn số: 1496-GDDT gửi Hiệu trưởng các trường MN,MG , TH,THCS, CBCT. -
 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
  Tin tỨC

 Lễ đón Bằng Công nhận Trường Tiểu học Vàm Sát đạt chuẩn quốc gia mức độ 1và Khai giảng năm học mới 2014-2015 (25/08/2014)

 

 Hội thi “Nét vẽ xanh” lần thứ XVII cấp thành phố (30/03/2014)

 

 Hội nghị Tuyên dương khen thưởng năm học 2012 - 2013 (27/12/2013)

 

 Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2013 (03/10/2013)

 

 Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2012 – 2013  (16/09/2013)

 

   Xem tiếp  
  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
    Công văn số: 1466/TB-GDĐT (Tuyển dụng giáo viên đợt 2 năm 2014 - 2015)(21/08/2014)
    Thông báo số: 1133/TB-GDĐT(03/07/2014)
    Kế hoạch số 912-KH-GDĐT gửi Hiệu trưởng các trường MN,MG,TH,THCS,CBCT,BDGD,TTTH-HN ( Kế hoạch nhắc lại)(25/06/2014)
    Thông báo số: 1094-TB-GDDT gửi Hiệu trưởng các trường MN, MG, TH , THCS , CBCT, BDGD,TT.TH-HN trong huyện.(24/06/2014)
    Công văn số: 1988/GDĐT-TC (Bổ sung, điều chỉnh kế hoạch tổ chức xét tuyển viên chức) (23/06/2014)
   Xem tiếp  
  THƯ MỜI
    Thư mời số: 1491-TM-GDDT gửi Hiệu trưởng các trường MN,MG, MN Bình Minh, TH,THCS.THCS(27/08/2014)
    Khẩn Thư mời Số: 1490-TM-GDDT gửi Hiệu trưởng các trường MN,MG , MN Bình Minh, TH,CBCT,(27/08/2014)
    Thư mời số: 1487-TM-GDDT gửi Hiệu trưởng các trường THCS(26/08/2014)
    Khẩn Thư mời Số: 1476-TM-GDDT gửi Hiệu trưởng các trường TH,CBCT,THCS,(25/08/2014)
    Thư mời số: 324/TM-UBND( của UBND huyện Cần Giờ)(22/08/2014)
   Xem tiếp  
  VĂN BẢN PHÒNG GDĐT
    Báo cáo số: 1498-BC-GDDT gửi Hiệu trưởng các trường TH,CBCT.(28/08/2014)
    Khẩn công văn Số: 1497-GDDT gửi Hiệu trưởng các trường TH, CBCT.(28/08/2014)
    Công văn số: 1496-GDDT gửi Hiệu trưởng các trường MN,MG , TH,THCS, CBCT.(28/08/2014)
    Công văn số: 1495-GDDT gửi Hiệu trưởng các trường MN,MG ( công lập , tư thục), TH,THCS, CBCT.(28/08/2014)
    Thông báo Số 1492-TB-GDDT gửi Hiệu trưởng các trường MN,MG ( công lập , tư thục),TH.THCS,(28/08/2014)
    Công văn số: 82/CDGD(28/08/2014)
    Thông báo(27/08/2014)
    Công văn số: 1489-GDDT gửi Hiệu trưởng các trường THCS(26/08/2014)
    Công văn số: 81/CDGD(26/08/2014)
    Khẩn công văn Số: 1482-GDDT gửi Hiệu trưởng các trường MN,MG,TH,CBCT,THCS.(25/08/2014)
   Xem tiếp  
  VĂN BẢN Sở GDĐT TP. HỒ ChÍ MINH
    Công văn số: 4058/TrH( của Sở Giáo dục và Đào tạo)(04/12/2013)
    Về triển khai các phương án, biện pháp phòng, tránh, ứng phó siêu bão HaiYan (KHẨN)(08/11/2013)
    Thông báo khẩn số 4 - bão số 13(06/11/2013)
    Khẩn : Thông báo số 3 - ứng phó bão số 13(06/11/2013)
    Công văn số: 2851/GDĐT-TC( của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh)(04/09/2013)
   Xem tiếp